Hợp Tác Sản Xuất


Bước 1: Tư vấn sản phẩm

Đột ngũ quản lý với hơn 40 năm kinh nghiệm trong môi trường dược phẩm Việt Nam sẽ tham gia tư vấn hỗ trợ đối tác. Tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh, khả năng tài chính của đối tác để lựa chọn sản phẩm và phương hướng phát triển phù hợp nhất.

Bước 2: Xây dựng công thức

Dược Phẩm Ba Định nổi tiếng với khả năng đi tiên phong với chất lượng ổn định trong lĩnh vực sản xuất thuốc Generic . Khi lựa chọn các sản phẩm mới trên thị trường, đối tác sẽ được Ba Đình hỗ trợ xây dựng công thức, hoàn thiện quy trình sản xuất, và hoàn tất hồ sơ đăng ký thuốc trong thời gian ngắn nhất.

Bước 3: Xây dựng hồ sơ đăng ký thuốc

Đội ngũ chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) của Ba Đình với trên 15 năm kinh nghiệm lập hồ sơ đăng ký thuốc sẽ hỗ trợ đối tác xây dựng hồ sơ đăng ký để có số đăng ký và giấy phép lưu hành cho sản phẩm của đối tác.

Bước 4: Hợp tác sản xuất theo đặt hàng

Số đăng ký và giấy phép lưu hành theo nhãn hiệu hàng hóa (NHHH) là tài sản thuộc sở hữu của đối tác. Ba Đình với khả năng sản xuất linh hoat có thể đáp ứng mọi nhu cầy về số lượng và thời gian của đối tác.