Văn Hóa Công Ty


Tầm Nhìn

Đi đầu thị trường, mang lại những sản phẩm Generic mới nhất, hiệu quả và có tính cạnh tranh cao

Đảm bảo mang lại lợi ích cho người dùng, sự phát triển cho đối tác và công ty

Sứ Mệnh

Giúp người dùng tiếp cận với những sản phẩm Generic tiêu chuẩn GMP với chi phí hợp lý

Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình phát triên thương hiệu và thị trường

Giá Trị:

Nhân Sự

Bồi dưỡng: Công ty luôn đề cao bồi dưỡng nhân sự, tạo điều kiện cho nhân viên tham gia tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực và bằng cấp.

Lắng nghe: Rất nhiều cải tiến trong sản xuất và điều hành của công ty được bắt nguồn từ những sáng kiến của chính người lao động. Tạo nên sức mạnh nội tại dồi dào cho doanh nghiệp.

Giá Trị:

Đối Tác Kinh Doanh

Thấu hiểu những nhu cầu và mục tiêu của đối tác, Ba Đình đã và đang cung cấp cho đối tác những tư vấn thị trường chuyên sâu, hỗ trợ nghiên cứu công thức, đăng ký thuốc, và những điều khoản gia công vô cùng linh hoạt. Chúng tôi hiểu sâu sắc hơn ai hết, sự thành công của đối tác cũng là sự thành công của Ba Đình.