Liên Hệ

Công ty Cổ phần Sinh học Dược phẩm Ba Đình

Tên giao dịch quốc tế: Ba Dinh Biotech Pharmaceutical Joint Stock Company

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Email: Badinhpharmavn@gmail.com

Điện Thoại: 0.222.363.4425